Epifania

Pranzo del 6 Gennaio 2023

"Epifania"

 

___________________________________________________________________________________